Mesafeli Satış Sözleşmesi
BİLGİ Hattı
0.850 303 02 04 - 0.533 200 02 04

1. TARAFLAR

İş bu sözleşme, ulusal ve uluslar arası satış ve pazarlama ile muhasebe ve faturalandırma faaliyetleri WebSeti Bilişim Teknolojileri (Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 274. Sokak Wings Ankara İş Kuleleri B Blok Kat:13 Daire:99 Yenimahalle - ANKARA); Ar-ge, Çağrı merkezi ve destek hizmet faaliyetlerini WebSeti Bilişim Teknolojileri (Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 274. Sokak Wings Ankara İş Kuleleri B Blok Kat:13 Daire:99 Yenimahalle - ANKARA) adreslerinde yürüten şirket/ şirketler grubu (bundan sonra WEBSETİ olarak anılacaktır) ile WEBSETİ'ne ait web sitesi  www.enucuzwebsayfasi.com (bu "Site") üzerinden WEBSETİ ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site'de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ ve/veya "Siz" olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir.

Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan www.enucuzwebsayfasi.com isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

 

2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

MÜŞTERİ'nin WEBSETİ'ne ait Site'den online hizmet başvurusu yapması, akabinde hizmetin aktivasyonu ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir. MÜŞTERİ'nin aylık ödemeler yapmak suretiyle abone olması halinde dahi Sözleşme süresizdir.


3. HİZMET'İN TANIMI

WEBSETİ'nun MÜŞTERİ'ye vermiş olduğu hizmet temel olarak, MÜŞTERİ'nin yoksa domain hizmeti ve WEBSETİ'nin hazırladığı web sitesi paketlerini ve/veya veritabanın WEBSETİ'nin sunucularında barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanmasından ibarettir. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında "Domain", "Web Hosting", "Bayi Web Hosting" veya "Veritabanı Hosting" hizmetlerinden herhangi birini tek ve/veya birlikte alabilir.

MÜŞTERİ bu Hizmeti(leri) kullanarak burada belirtilen şart ve koşullar ile Site'de yayınlanan tüm WEBSETİ politika ve prosedürlerine uymayı kabul etmiş sayılır.

3.1. İş bu Sözleşme'nin şartları ve koşullarına bağlı, WEBSETİ Sözleşme'nin süresi boyunca olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve işlerlikte hizmet verecektir. MÜŞTERİ bunlarla sınırlı olmaksızın bazı durumlarda Hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir:

3.1.1. Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler),

3.1.2. Donanım arızaları,

3.1.3. Periyodik Bakım prosedürleri veya WEBSETİ'nun zaman zaman üstlendiği onarımlar,

3.1.4. Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın WEBSETİ'nun kontrolü dışındaki veya WEBSETİ tarafından öngörülemeyen nedenler

3.2. MÜŞTERİ, WEBSETİ'nun Hizmetleri'nin sürekliliği veya kesintisizliği ile ilgili kontrolü olmadığını ve bunların garanti edilmediğini kabul etmektedir.

3.3. WEBSETİ, MÜŞTERİ'ye verilen Hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir.

3.4. MÜŞTERİ Hizmetleri WEBSETİ'nin sitelerinde yer alan fiyatlardan satın alarak ücretleri WEBSETİ'nin sitelerinde yazan periyotlarda ödemeyi kabul eder. (Domain ve Hosting ücretleri senelik olarak tahsil edilir.). WEBSETİ kendi hazır web sitesi paketlerinin kesinlikle kod paylaşımı yapmayacaktır. Cpanel, Plesk panel vs. gibi web hosting panel bilgileri paylaşılmayacaktır. MÜŞTERİ sadece WEBSETİ hazır paket web sayfaları için hazırladığı web sitesi yönetim panel kullanım bilgilerini (kullanıcı adı ve şifre) ve domaine ait e-posta kullanım bilgilerini (kullanıcı adı ve şifre) alabilecektir.

3.5. SSL Sertifikaları Belirli ürün veya Hizmetler tarafından sınırlandırılmışlar dışında, WEBSETİ Hizmetleri ile birlikte kullanmak için WEBSETİ'dan veya WEBSETİ'nun bağlı olduğu şirketlerden satın alınan herhangi bir SSL Sertifikası sağlayıcı tarafından belirtilen sözleşmede tanımlandığı üzere; kendi özel kullanımı için tasarlanmıştır ve kullanıldığı sunucudan başka herhangi bir web barındırma servisine aktarılamaz. MÜŞTERİ'nin WEBSETİ sunucularında barındırılan web sitesi üzerinde SSL Sertifikası kullanması durumunda, WEBSETİ ilişkili özel anahtarı (private key) oluşturarak güvenli ortamda saklamaktadır. Güvenlik nedeni ile MÜŞTERİ isteği olması durumunda dahi, WEBSETİ hiçbir zaman MÜŞTERİ'ye ait özel anahtarı bırakmayacaktır. MÜŞTERİ'nin SSL Sertifikasını dışarı aktarıp özel anahtarını WEBSETİ sunucuları dışında kullanmak istemesi durumunda, bu isteğini Hizmet satın alma başlangıcından en geç otuz (30) gün içerisinde WEBSETİ'ne yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.

3.6. Bayi Web Barındırma; İş bu Sözleşmenin şart ve koşullarına tabi, WEBSETİ "Bayi Web Barındırma" Hizmeti ile bazı Hizmetlerinin satışı için MÜŞTERİ'ye (BAYİ) devredilemeyen, bayilik hakkı vermektedir. BAYİ "Bayi Paketi" hazır web sayfası paketini satın alarak kullanım hakkında sahip olup bu hakkı devredemez, satamaz veya kiralayamaz. BAYİ kendisine ait Hesapları altında tutulan tüm kayıtlardan, verilerden, hizmetlerden, içeriklerden ve işlemlerden sorumludur. BAYİ kendi MÜŞTERİlerine (alt bayilerine, kullanıcılarına, üyelerine) destek vermekle yükümlüdür. WEBSETİ'nin Ürün veya Hizmetlerinin izinsiz kopyalandığının veya kullanıldığının tespit edilmesi durumunda BAYİ derhal WEBSETİ'ni bilgilendirmekle mükelleftir. WEBSETİ, BAYİ MÜŞTERİlerinin hukuka aykırı ya da hizmet Sözleşmesine aykırı her tür işlem ve eyleminden dolayı BAYİ'i sorumlu tutacaktır. BAYİ MÜŞTERİlerinin WEBSETİ'ne verebileceği maddi ve manevi tüm zararların tazmininden BAYİ sorumlu olacaktır. WEBSETİ'nun bu konuda bir ödeme yapması hallerinde BAYİ'ye rücu hakkı saklıdır. BAYİ'ye kendi marka ve ismini kullanarak bazı WEBSETİ Hizmetlerini MÜŞTERİlerine sağlayabilir. BAYİ WEBSETİ nun yazılı muvafakati olmaksızın WEBSETİ'nun Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarımlar da dahil olmak üzere Fikri ve Sınai Mülkiyet'in konusu teşkil eden her türlü usul, belge, know-how, proje, ticari sır ve gizli bilgi niteliğinde bulunan edindiği bilgileri kendisi yahut 3. Kişiler lehine kullanamaz ve 3. Kişi ve kurumlarla paylaşamaz.

3.7. Ek Servisler ve 3. Parti Uygulamalar (TrendMicro AV, Google Adwords, Marka Tescili, vb.) MÜŞTERİ WEBSETİ tarafından bazı Hizmetlere ek olarak sunulan Hizmet ve/veya Ürünlerden ve/veya Uygulamalardan (Bundan böyle tümüne birden "Hizmetler" denilecektir) yararlanabilir. Bu durumda üçüncü firmalar / kurumlar tarafından sağlanan bu Hizmetlerden kaynaklanabilecek herhangi bir hatadan, zarardan, ziyandan ve/veya arızalardan dolayı WEBSETİ sorumlu tutulamaz. WEBSETİ bu Hizmetler ile ilgili destek ve garanti vermemektedir.

 

4. MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. MÜŞTERİ, işbu Sözleşmenin kuruluş aşamasında beyan ettiği TC Kimlik Numarası dahil tüm kimlik bilgilerinin gerçeğe uygun olarak bildirilmesinin, işbu Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ'ye ait kimlik bilgilerinin yanlış veya eksik olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, WEBSETİ' nun yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik MÜŞTERİ tarafından 2 gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde, WEBSETİ işbu sözleşmeyi haklı sebeple, derhal ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın feshetme hakkına sahiptir. WEBSETİ'nun bu sebeple gerçekleştirdiği fesihler sebebi ile MÜŞTERİ WEBSETİ'dan sunulan hizmetin durdurulması yahut sözleşmenin feshi sebebi ile herhangi bir nam ve hesap altında tazminat, ödeme, iade, telafi vb. taleplerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Sunulan eksik yahut hatalı bilgiler sebebi ile MÜŞTERİ, WEBSETİ'nun, söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerden kaynaklanan 3. Kişilerin uğrayabileceği zararlar da dahil olmak üzere her türlü zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.2. MÜŞTERİ, WEBSETİ MÜŞTERİ'lerine, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bunun gibi durumlarda WEBSETİ, sözleşmeyi fesih etme, askıya alma, dondurma vb. Her türlü hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, böyle bir durumun varlığı halinde herhangi bir maddi ve/veya manevi zarar iddiasında bulunamaz ve WEBSETİ'nun sorumluluğuna gidemez.


4.3. İÇERİK

4.3.1. MÜŞTERİ işbu sözleşmeyi imzalamakla, Hizmet kullanım şartlarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme'yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya MÜŞTERİlerine ait web sayfalarının, Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.3.2. MÜŞTERİ'NİN kullandığı web sitesinde muhafaza edeceği ve yayınlayacağı bilgi, veri, e-posta ve diğer tüm elektronik bilgileri bu sözleşmedeki amaçlar ve yasal faaliyetler için kamu düzenine aykırılık teşkil etmeden kullanacağını, T.C. kanunlarına, örf ve adetlerine ve genel ahlak kurallarına uygun olacağını, her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülüğün, MÜŞTERİ tarafından üstlenileceği kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ Bilişim Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Ceza Hukuku kapsamı da dahil olmak üzere sunulan hizmet aracılığı ile 3. Kişi ve kurumların her türlü kanun ve mevzuattan kaynaklanan haklarını ihlal etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konu ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü hukuki eylemden ve hukuka aykırı içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, ödenecek ücret ve sair tazminatlar sadece MÜŞTERİ tarafından üstlenilecektir. MÜŞTERİ, WEBSETİ'yu her halükarda bu ilişkiler ve konuların dışında tutacağını kabul eder. Buna rağmen herhangi bir sebeple WEBSETİ aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, WEBSETİ'nun ve 3. Kişilerin de uğradığı/uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararı tazminle mükelleftir. MÜŞTERİ'nin hukuka aykırı eylemleri sebebi ile WEBSETİ aleyhine hukuki, idari ve /veya cezai takibata girişilmesi halinde WEBSETİ'nun davayı ihbar, rücu vb. tüm hakları saklıdır. MÜŞTERİ hangi gerekçe ile olursa olsun İÇERİK bakımından WEBSETİ'nun sorumlu olduğu iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.3. WEBSETİ, yasal mercilerden gelen bir talep olmadığı sürece sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmekle ve herhangi bir sansür uygulamakla yükümlü değildir. Bu nedenle MÜŞTERİ, kendilerine internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol edeceklerdir. Kendilerine ulaşan bilgilerin doğruluğundan ve içeriğinden dolayı meydana gelebilecek zararlardan dolayı hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran MÜŞTERİ'ye aittir. WEBSETİ, sunucularından sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal, TC. Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan veya doğacak tüm maddi ve manevi zararda sorumluluk MÜŞTERİ'ye aittir.

4.3.4. MÜŞTERİ ne suretle olursa olsun telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı ve 3. şahısların onayı olmadan gönderilen reklam içerikli e-posta (SPAM) gönderimi yapılamaz. Buna rağmen herhangi bir sebeple MÜŞTERİ aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, WEBSETİ'nin uğrayacağı tüm zararı tazminle mükelleftir.

4.3.5. Taraflar birbirlerinin ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmayacaktır. MÜŞTERİ'nin WEBSETİ'dan hizmet satın alması, MÜŞTERİ'ye WEBSETİ'nun Fikri ve Sınai Haklar Hukuku mevzuatından kaynaklanan hakları ile, know- how, ticari bilgi, ticari sır vb. nitelikte şirketin iç işleyişi ve sunulan hizmetlerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmak, ortaklık, kullanım hakkı vb. haklar sağlamayacak olup, MÜŞTERİ'nin WEBSETİ'nin açık ve yazılı muvafakati olmaksızın sunulan hizmet sebebi ile öğrenilen hiçbir bilgiyi 3. Kişi ve kurumlarla yazılı yahut sözlü olarak paylaşma imkanı olmadığını MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, aksi belirtilen durumlar haricinde sistem ve bilgi güvenliklerinden kendisi sorumludur ve kendi servislerinin kullanımı sırasında bilgi güvenliğinin sağlanmasından kendisi sorumludur.

4.3.6. MÜŞTERİ'nin, hizmet kullanım şartlarının ihlalinden haberdar olunduğu takdirde WEBSETİ'nun bilgi silme, yayını durdurma, askıya alma zararlı yayınları bloke etme, erişimi engelleme gibi önlemler alma hakkı saklıdır. Ayrıca kullanma şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan MÜŞTERİ, WEBSETİ'nun alacağı tedbirlere karşı hiçbir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamaz.

4.3.7. MÜŞTERİ, iş bu sözleşme kapsamında olan hosting hizmeti üzerinde 5651 sayılı yasa gereğince yüklenen ödevleri eksiksiz yerine getireceğini, yasal bir bilgi talebinde bulunulduğu takdirde en geç 1 iş günü içerisinde bu bilgileri eksiksiz ve doğru olarak yasal mercilere ya da WEBSETİ' ya bildireceğini aksi halde WEBSETİ'nun uğrayacağı zararları ve masrafları karşılayacağını taahhüt eder. MÜŞTERİ, 5651 Sayılı Yasa uyarınca, içerikte bulunan hukuka aykırılık iddiaları ile WEBSETİ'dan resmi makamlarca ve mevzuatla korunan haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunan 3. kişilerce talepte bulunulması halinde MÜŞTERİ'nin sistemde kayıtlı bilgilerinin ve log kayıtlarının paylaşılabileceğini bildiğini ve bu hususta muvafakati olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, WEBSETİ'nun bu ve benzeri bilgilerin resmi makamlarca talep edilmesi yahut 5651 Sayılı Yasa Uyarınca WEBSETİ'ne hukuka aykırı içerik ihbarında bulunulması halinde WEBSETİ'nun erişimin engellenmesi, içeriğin yayından çıkarılması, askıya alınması, hizmetin ve hizmet sözleşmesinin iptali de dahi olmak üzere hukuka aykırılık teşkil eden eylem ve fiillerin durdurulması bakımından her türlü tedbiri alma hakkının saklı olduğunu peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, bu yönde talepler sebebi ile WEBSETİ'nun aldığı tedbir eylemleri bakımından maddi ve manevi haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz. MÜŞTERİ, WEBSETİ'ne karşı olan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği veya MÜŞTERİ'nin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8. Ve 9. Maddesi ile diğer ilgili hükümleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 10. Bölümü ile diğer ilgili hükümlerini ihlal etmesi halinde hizmetler WEBSETİ tarafından durdurulabilir, askıya alınabilir ve/veya işbu sözleşme WEBSETİ tarafından tek taraflı olarak ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin derhal tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilebilir. Bu durumda MÜŞTERİ uğradığı zararlarını WEBSETİ'dan talep edemez veya rücu edemez.

4.3.8. MÜŞTERİ, bu kullanım hakkını kiralayamaz, satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz, aksi takdirde herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeye tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.9. WEBSETİ tarafından muhafaza edilen farklı sunuculara ve sistemlere internet üzerinden gelecek saldırılara, bilgi hırsızlığına, hacklenmelere ve her türlü kötü kullanıma karşı MÜŞTERİ gerekli tedbir ve güvenlikleri almakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, paylaşımlı hosting hizmetleri kapsamında web sitesinin aşırı sistem yükü yaratması, aşırı CPU, RAM ve Disk kullanımı ve başkaca sistemi yormaya yönelik sebeplerden verebileceği tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacağını, diğer WEBSETİ MÜŞTERİlerinin servislerini aksatacak duruma neden olmasından ötürü doğacak zararları karşılayacağını ve WEBSETİ'nun bu nedenlerden servislerini durdurulabileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

4.3.10. MÜŞTERİ, bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanma, üçüncü kişilerin şifrelerini çalma, sunucuya kötü niyetli yazılım kurma gibi durumlarla sınırlı olmamak kaydıyla buna benzer durumlardan doğabilecek 3. Kişilerin zararları da dahil olmak üzere maddi ve manevi her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu ve bundan dolayı hesabının WEBSETİ tarafından askıya alınabileceğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ'nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. WEBSETİ dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.

MÜŞTERİ, WEBSETİ'nin hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı WEBSETİ'nin zarar ve ziyanını temin edeceği ve gördüğü zarar ve ziyanı tazmin edeceği konusunda WEBSETİ ile mutabıktır.

4.3.11.

a. Paylaşılan web sitelerinde ve domaine ait epostaların hiçbirinde kabul edilmeyen materyallere şunlar dahildir:

i. Topsite'lar

ii. Hotlink'ler

iii. USENET ve tüm IRC (Internet Relay Chat) script, bot benzerleri

iv. Resim, Dosya Barındırma Script (Mirror Script) ve Yazılımları - (Photobucket, Tinypic benzeri, Rapidshare, vb...)

v. Ücretli ya da ücretsiz olarak video, dosya, backup, doküman vb. dosya barındırma, arşiv oluşturma veya script kullanımı

vi. Mail Bombing, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri

vii. Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları ile kötü niyetli trafik oluşturma

viii. Proxy script'leri

ix. MUD'ler/RPG'ler/PBBG'ler

x. AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri

xi. Spamdexing, Black Hat SEO sitelerinin yayınları

xii. Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)

xiii. Web veri toplayıcıları ve index servisleri (Google Cash/AdSpy dahil)

xiv. Anonim veya toplu SMS ağ geçitleri

xv. Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)

xvi. Escrow hesabı/Banka Tahvilleri

xvii. Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri

xviii. Dolandırıcılık Siteler (aa419.org'da ve escrow-fraud.com'da sayılanlar da dahildir)

xix. Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vb.) her tür yayını

xx. Bit torrent veya diğer P2P (peer-to-peer) uygulamaları, tracker ya da istemci olarak

xxi. Counter-strike, half-life, battlefiled1942, vb. oyun script, içerik ve yayını

xxii. Hacker'lığa odaklı siteler/arşivler/programlar

xxiii. Malicious (Kötü niyetli) yazılım, Fraudent (Sahte) içerik, Phishing (Kimlik avı) girişimleri

xxiv. Sunucunun ya da ağın performansını etkileyecek herhangi bir kod yazılımı

xxv. Denial of Service attacks (DDOS), Bruteforce, Syn Attack gibi servis saldırıları

xxvi. İzinsiz system veya ağ güvenlik açığı test etmek, güvenlik ya da kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmek amaçlı girişimde bulunma

xxvii. Mail Bombing, Mailer Pro, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri

xxviii. Spoofing/Impersonation sızdırma ve taklit bildirim yada mail gönderimi

xxix. Dışarıdan erişilebilir ya da şifre korumalı proxy sunucuları veya anonim olarak kullanılan proxy servisleri

xxx. Open Proxy sunucuları, Relay mail sunucuları, DNS Recursion gibi hizmetler ile ağın kötüye kullanımı

xxxi. Kişi ve kurumlara karşı işlenen hakaret ve söylem içerikleri

xxxii. Müstehcen içerikler (Çıplaklık, pornografi veya benzer içerik)

xxxiii. Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri izinsiz kullanımları ? ihlalleri

xxxiv. Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğini ihlal ve Şiddete teşvik eden, tehdit, nefret içerikleri

xxxv. Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerini etkileyecek içerikler

xxxvi. Yasa dışı madde kullanımına teşvik eden içerikler

xxxvii. Yasadışı faaliyetleri tanıtan veya hizmet veren içerikler (Silah kaçakçılığı, kumar (bahis, piyango))

xxxviii. Yatırım siteleri (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)

xxxix. Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı

xl. Fatura Tahsilat siteleri

b. Ek olarak kabul edilmeyecek materyallere şunlar dahildir:

i. IRCD (irc server'ları)

ii. IRC script'leri/bot'ları

iii. Korsan Yazılım/Warez

iv. IP Tarayıcılar

v. Bruteforce Programları/Script'leri/Uygulamaları

vi. Mail Bomber'lar/spam script'leri

vii. Escrow hesabı

viii. Hacker'lığa odaklı siteler/arşivler/programlar

ix. Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri

x. Dolandırıcılık Siteler (aa419.org'da ve escrow-fraud.com'da sayılanlar da dahildir)

xi. Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını

xii. Bit torrent veya diğer P2P (peer-to-peer) uygulamaları, tracker ya da istemci olarak

xiii. Mail Bombing, Mailer Pro, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri

xiv. Yatırım siteleri (E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM)

xv. Kişi ve kurumlara karşı işlenen hakaret ve söylem içerikleri

xvi. Müstehcen içerikler (Çıplaklık, pornografi veya benzer içerik )

xvii. Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri izinsiz kullanımları - ihlalleri

xviii. Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğini ihlal ve Şiddete teşvik eden, tehdit, nefret içerikleri

xix. Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerini etkileyecek içerikler

xx. Yasa dışı madde kullanımına teşvik eden içerikler

xxi. Yasadışı faaliyetleri tanıtan veya hizmet veren içerikler ( Silah kaçakçılığı, kumar (bahis, piyango) )

xxii. Denial of Service attacks (DDOS), Bruteforce, Syn Attack gibi servis saldırıları

xxiii. İzinsiz system veya ağ güvenlik açığı test etmek, güvenlik ya da kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmek amaçlı girişimde bulunma

xxiv. Open Proxy sunucuları, Relay mail sunucuları, DNS Recursion gibi hizmetler ile ağın kötüye kullanımı

xxv. Fatura tahsilat siteleri

xxvi. Malicious (Kötü niyetli) yazılım, Fraudent (Sahte) içerik, Phishing (Kimlik avı) girişimleri

xxvii. Sunucularda lisansız uygulama kullanımına izin verilmemektedir. Gerekli hallerde Çizgi Telekom lisans belgesini talep edebilir.

4.3.12. Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde WEBSETİ, anlaşmayı tazminatsız ve bildirimsiz olarak fesih etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ'nin Hesabında kurulu script'lerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek MÜŞTERİ sorumluluğundadır.

İlgili tüm ekipmanı, şebekeleri ve şebeke aygıtları dahil WEBSETİ hizmetleri sadece izin verilen MÜŞTERİ kullanımı içindir. WEBSETİ sistemleri tüm hukuka uygun gerekçelerle izlenebilir ve bu gerekçelere kullanımın izinli olduğunda emin olmak, sistemin yönetimi, izinsiz erişime karşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlik prosedürlerini, sürdürülebilirliği ve işlem güvenliğini doğrulama dahildir. İzleme esnasında bilgiler izin verilen amaçlar çerçevesinde incelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir ve kullanılabilir. WEBSETİ sistem(ler)inin kullanılması bu amaçlar çerçevesindeki izlemeye muvafakat teşkil eder.

Bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanan her Hesap askıya alınabilir. MÜŞTERİ' nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. WEBSETİ dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.

4.3.13. Talep eden her kim olursa olsun, WEBSETİ'nun Hizmet vermeyi reddetme hakkı saklıdır.

Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları'nda belirtilen ilgili maddelere ek olarak, yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile ilgili WEBSETİ Departmanından gelen e-postaya kırk sekiz (48) saat içinde cevap verilmemesi halinde, MÜŞTERİ'ye sunulan Hizmet(ler) askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir. Suiistimale ilişkin her konu, hata, raporlama/e-posta aracılığıyla müzakere edilmek ve kırk sekiz (48) saat içinde cevaplandırılmak zorundadır. E-postanın alınmadığı, okunmadığı vb. iddiaların sunulması mümkün olmadığı gibi, e-posta adresinin güncel olarak korunmasına ilişkin sorumluluk da yalnız ve ancak MÜŞTERİ'ye aittir.

Tüm WEBSETİ MÜŞTERİleri, Bayileri Hesapları altında yapılan işlemlerin hepsinden nihai olarak sorumludurlar.

4.4.1 Kaynak Kullanımı

MÜŞTERİ;

4.4.2 Her ne zaman olursa olsun sunucuda bağımsız, gözetimsiz server-side süreçler yürütemez. Buna IRCD gibi her tür bekletici program dahildir.

4.4.3 MySQL kullanıcıları anlık olarak aynı anda 25 bağlantı ile sınırlıdır, Limit aşıldığında "too many connections" hatası alınır. Çizgi Telekomunikasyona ait network dışından gelen MySQL isteklerine rate limit uygulanacaktır. (Anlık 128Kbit/Sec)

4.4.4. 15 saniyeden uzun hiçbir MySQL sorgusu yürütemez. MySQL tabloları uygun bir biçimde indekslenmelidir.

4.4.5. 15 dakikadan daha sık "cron entry" çalıştıramaz.

4.4.6. Mail gönderimlerinde "ek" olarak gönderilecek dosya boyutu maksimum 15 MB'dır.

4.4.7. Kullanıcı saatte maksimum 100 mail gönderebilir.

4.4.8. Gönderilen mailler herhangi bir anda 50'den fazla kullanıcıya gönderilemez.

4.4.9. 3 ay veya daha fazla süre ile erişim sağlanmayan (POP/IMAP, Webmail) mail hesapları durdurulur. Hesapların durdurulmasından sonraki 3. ayın sonunda ise hesap tamamen silinir.

4.4.10. Paylaşımlı hostinglerde bir klasörün içinde 1.000'den fazla klasör olmamalıdır.

4.4.11. FTP alanlarında çalıştırılabilir dosya upload'ına izin verilmez.

(.ade .adp .app .asp .bas .bat .cer .chm .cmd .com .cpl .crt .csh .der .exe .fxp .gadget .hlp .hta .inf .ins .isp .its .js .jse .ksh .lnk .mad .maf .mag .mam .maq .mar .mas .mat .mau .mav .maw .mda .mdb .mde .mdt .mdw .mdz .msc .msh .msh1 .msh2 .mshxml .msh1xml .msh2xml .msi .msp .mst .ops .pcd .pif .plg .prf .prg .pst .reg .scf .scr .sct .shb .shs .ps1 .ps1xml .ps2 .ps2xml .psc1 .psc2 .tmp .url .vb .vbe .vbs .vsmacros .vsw .ws .wsc .wsf .wsh .xnk vb. )

4.4.12. FTP upload/download için connection 256Kbit/second'dır.

4.4.13. Paylaşılan sunucularda ne türden olursa olsun (Google Cash/AdSpy dahil) web spider ya da indeksleme programı çalıştıramaz.

4.4.14. IRC (Internet Relay Chat) şebekesiyle arayüzlenen bir yazılım çalıştıramaz.

4.4.15. Ne türden olursa olsun bit torrent uygulaması, tracker ya da istemci program yürütemez. Site dışındaki yasal torrent'lere link verilebilir ama onların WEBSETİ'nun paylaşılan sunucularında barındıramaz ve depolayamaz.

4.4.16. Ne türden olursa olsun dosya paylaşım/peer-to-peer faaliyetlerine katılamaz.

4.4.17. Counter-strike, half-life, battlefiled1942 ve sair oyun oynama sunucuları yürütemez.

4.4.18. Bir yerel dosya eklemek için HPH include işlevi kullanırken URL yerine yerel dosya ekleyemez. Bu konuda include ("http://alanadiniz.com/include.php") yerine include ("include.php") kullanılmalıdır.

4.4.19. Kullanımın azaltılmasına yardımcı olmak adına html'ye (php ve shtml gibi) server-side kod kullandırmayınız.

4.4.20. https protokolünü gerekmedikçe kullanmayın; şifreleme ve şifre çözme iletişimi CPU'yu şifresiz iletişimden çok daha fazla meşgul eder.

4.5. Bant Genişliği Kullanımı

MÜŞTERİ'nin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırı vardır. MÜŞTERİ Hesabı'nın söz konusu miktarı geçmesi durumunda, WEBSETİ MÜŞTERİ'ye ait hesabı bir üst pakete geçirme ve ek bant genişliği satın alıncaya kadar MÜŞTERİ hesabını askıya alma hakkını saklı tutar.

Prensip itibarı ile MÜŞTERİ'nin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırsızdır. Ancak bu durum MÜŞTERİ'nin özellikle video paylaşımı ve video yayını, resim paylaşımı ve resim yayını, yapabileceği şeklinde anlaşılamaz. Adı geçen durumlarda WEBSETİ gerekli gördüğü takdirde gereken müdahalelerde bulunma hakkını saklı tutar.

4.6. Depolama, Yedekleme ve Güvenlik WEBSETİ, MÜŞTERİ'nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ her zaman Web Sitesi ve tüm Web Site içeriğine ait dosyaların zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. MÜŞTERİ tamamen MÜŞTERİ Şifresinin ve Hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, Hesabı veya şifresi kullanılarak Hesabı altından yapılan veya Site ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen, bağlantılı, Sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir web site içeriğine ait tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir. MÜŞTERİ aşağıda bildirilen ve sayılmayan gerekli önlemleri almakla sorumludur:

i. Web site içeriğinin herhangi bir kayıp veya zarar görmesini önlemek

ii. WEBSETİ sunucularında barındırılan veya yayınlanan tüm web site içeriğinin güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak

iii. Hesap bilgilerinin gizliliğini sağlamak

WEBSETİ paylaşımlı sunucuları bir arşiv değildir ve WEBSETİ'nun MÜŞTERİ'ye veya herhangi bir kişiye / kuruma ait web site içeriğinin zarar ve ziyanından sorumlu değildir. Hizmetler bir PCI (Payment Card Industry) uyumlu ortam sağlamak için sunulmamaktadır, bu durum MÜŞTERİ'nin bilgisi dahilindedir. WEBSETİ, MÜŞTERİ'nin veya herhangi bir kişi veya kurumun Hizmetleri kullanması ile bu Sözleşme şartlarını ihlalinden sorumlu değildir. MÜŞTERİ her zaman klasik ve/veya geleneksel web site şeklinde Hizmetleri kullanacaktır. MÜŞTERİ, WEBSETİ'nun inisiyatifinde, WEBSETİ'nun Hizmetleri veya donanımının işlevselliğine veya çalışmasına zarar verecek şekilde hizmetleri kullanamaz. MÜŞTERİ'nin internet üzerinden yapacağı işlemler ile ilgili olarak, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda WEBSETİ kayıtları geçerli ve kesin delil olarak kabul edilecektir.

 


5. ÜCRET VE ÖDEME

5.1. MÜŞTERİ, WEBSETİ Hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri ödemeyi taahhüt eder. Ücretler ilk sipariş ile peşin olarak tahsil edilir ve aksi belirtilmediği sürece dönem sonunda otomatik olarak kapatılır.

5.2. WEBSETİ, MÜŞTERİ'nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda Site'de belirtilmiş olunan WEBSETİ'ne ait banka hesabına, başvuru sırasında MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi yada kurum adına açılmış hesaptan 7 (yedi) takvim günü içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucu WEBSETİ hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİ'yi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ'ye aittir.

5.3. Web barındırma, bayi barındırma ve veritabanı barındırma Hizmetleri için hizmet süresi bitiş tarihi itibarı ile on beş (7) iş günü içerisinde, domain hizmeti bitiş tarihinde ödeme alınamayan Hizmetler durdurulur. Duraklama süresini takiben on beş (7) iş günü içerisinde ödeme yapılmayan Hizmetler silinir. Domain ve SSL Sertifika hizmetlerinde hizmet bitiş tarihine kadar gerekli tahsilatın yapılmamış olması durumunda Hizmet kapatılır. Ödemenin MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilmemesi yahut anılan ödemeye ilişkin dekontun WEBSETİ'ne ulaştırılmaması vb. hallerde MÜŞTERİ hizmetin durdurulması, askıya alınması, geçici yahut kalıcı olarak hizmetin sonlandırılması sebebi ile veri kayıpları da dahil olmak üzere herhangi bir maddi ve manevi zarar iddiası ile WEBSETİ'nun sorumluluğuna gidemeyeceğini ödemelerin düzenli yapılması ve ödemenin yapıldığına ilişkin WEBSETİ'ne yazılı bilgilendirme yapılmasının MÜŞTERİ'nin takibinde olduğu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

5.6. WEBSETİ'dan alınan hizmetin yenilenmesi sonrasında ödenen ücretler iade edilmez.

 

6. SÖZLEŞME'NİN GEÇERLİLİĞİ AYKIRILIK ve FESHİ

6.1. WEBSETİ istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın hizmet politikalarını ve Sözleşmelerini revize etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, WEBSETİ Hizmetlerini kullanmaya devam ederek Site'de belirtilen ve zaman zaman değişebilen Sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır. MÜŞTERİ, WEBSETİ' nin Site'de yer alan sözleşme koşullarından haberdar olmadığı iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6.2. MÜŞTERİ'nin bu sözleşmede veya tüm WEBSETİ politika ve Sözleşmelerinde belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, WEBSETİ, MÜŞTERİ'ye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ'nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

Tarafların işbu sözleşmede belirtilen şartları ihlal etmesi halinde durum karşı tarafa yazılı olarak ihtar edilir; söz konusu ihtarın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde sözleşmeye aykırılığın giderilmemesi halinde ilgili taraf başkaca bir ihtara hacet kalmaksızın sözleşmeyi feshedebilir.

6.3. MÜŞTERİ'nin Hizmetlerle ilgili tahsilatlarının gerçekleştirilememesi durumunda, WEBSETİ sözleşmeyi sonlandırabilir, hizmeti durdurabilir, askıya alabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ'nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

6.4. MÜŞTERİ Sözleşmeyi alınan Hizmetin sitede belirtilen yenileme tarihine kadar istediği anda WEBSETİ'ne yazılı bildirerek sonlandırabilir.

 

7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 

8. MÜCBİR SEBEP

8.1. Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.

8.2. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

 

9. SON HÜKÜM

İş bu sözleşme bununla birlikte 9 ana madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. WEBSETİ gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. MÜŞTERİ bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini ve WEBSETİ'ne ait internet sitesinde yayınlandığı tarih itibari ile geçerli olacağını peşinen gayrikabili rücu olarak beyan ve taahhüt eder.

Biz Sizi Arayalım
Adınız Soyadınız
E-posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Mesajınız
WebSeti Bilişim Teknolojileri
a : Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 274. Sokak Wings Ankara İş Kuleleri B Blok Kat:13 Daire:99 Yenimahalle - ANKARA
t : 0.850 303 02 04
c : 0.533 200 02 04
@ : bilgi@enucuzwebsayfasi.com
+90.533 2000 204
DNS Bilgilerimiz
ns1.natrohost.com
ns2.natrohost.com

WebSeti Bilişim Teknolojileri
Ucuz Site Bedava Web Sitesi / Ucuz Web Bedava Web Sitesi / Ucuz Web Sitesi / Ucuz Web Sayfası / Ucuz Web Page Bedava Web Sitesi / Ucuz Web Site Page / Ucuz Site Sayfası / Ucuz Şirket Sayfası / Hazır Web Sitesi / Ucuz Şirket Web Sitesi / Ucuz Köy Dernek Web Sitesi / Ucuz Hosting / Bedava Web Sitesi / Ucuz Kişisel Site / Ucuz Kişisel Sayfa / Ucuz Kişisel Web Page / Ucuz Kişisel Web Sitesi / Ucuz E-Ticaret Web Sitesi / Ucuz E-Ticaret Web Sitesi / Ucuz E-Ticaret Web Sitesi / Ucuz E-Ticaret Web Sayfası / Ucuz E-Ticaret Sayfası / Ucuz E-Ticaret Mağza / En Ucuz Hosting / Bedava Web Sayfası / Kolay Kişisel Web Sitesi / Kolay Kişisel Sayfa / Kolay Kişisel Web Page / Hazır Web Sayfası / En Ucuz Köy Sitesi / En Ucuz Dernek Sitesi / Kolay E-Ticaret Web Sitesi / Kolay E-Ticaret Web Sayfası / Kolay E-Ticaret Sayfası / Kolay E-Ticaret Mağza / Kolay Eticare Web Sitesi / En Ucuz Server / Bedava Site Kur / Kolay Web Sitesi / Kolay Web Sitesi / Kolay Web Sitesi / Kolay Web Sayfası / Kolay Web Page / Kolay Site Page / Kolay Site Sayfası / Kolay Şirket Sayfası / Kolay Şirket Sitesi / Kolay Şirket Web Sayfası / Ucuz Hosting / Yeni Kanun Web Sitesi / Yeni Türk Ticaret Kanunu Web Sitesinde Olması Gerekenler / Yeni Türk Ticaret Kanunu Web Sayfası / Yeni Türk Ticaret Kanunu Web Page / Yeni Türk Ticaret Kanunu Site / Yeni Türk Ticaret Kanunu internet Sitesi / Yeni Türk Ticaret Kanunu Şirket Sitesi / Yeni Web Sitesi Ekonomik Web Sitesi / Hemen Web Sitesi / Hemen Web Sitesi / Hemen Web Sayfası / Hemen internet Sitesi / En Ucuz Hosting / En Ucuz internet Sitesi / Ankara Ucuz Web Sitesi Şirketleri / İstanbul Ucuz Web Sitesi Şirketleri / İzmir Ucuz Web Sitesi Şirketleri /